PACHTLOKET

Pachtloket, voor grondig beheer

voor grondig beheer

 

Voor vragen over pacht- en grondzaken, erfpacht, koop- en verkoop van gronden en opstallen, onteigening, WVG etc.

 

Bij onze adviezen kunnen wij met u een onkostenvergoeding of uurloon overeenkomen voor uit te voeren werkzaamheden. De vergoeding is gebaseerd op de tijdsinspanning die uw vraag aan werkzaamheden met zich meebrengt.

 

Heeft u grond in eigendom die nog niet beheerd wordt, 

neem dan zeker contact op!

ADVIES